Reserveren

Camping Beauséjour verwelkomt u elk jaar van april tot begin oktober in Marseillan. Door een staanplaats of een stacaravan rechtstreeks op onze website te boeken, bent u er zeker van dat u deze voor de beste prijs krijgt. Profiteer van de 3-sterrenservice tijdens uw verblijf op onze camping in Marseillan. Hier is aan alles gedacht voor uw comfort en zodat u gewoon kunt genieten.

Aankomst
Aankomst
Vertrek
Vertrek
Juridische kennisgeving en privacybeleid

Juridische kennisgeving en privacybeleid

WETTELIJKE KENNISGEVING

The Establishment

Bedrijfsnaam: LOU ISA

Hoofdkantoor: CAMPING BEAU SEJOUR, 11 CHE DES EMBRUNS 34340 MARSEILLAN

RCS: 79234748600013

< br> >Bedrijfsvorm: Vereenvoudigde naamloze vennootschap

Intracommunautair btw-nummer: FR46792347486

Hosting
De site wordt gehost op de servers van OVH
SAS met een kapitaal van 500 K€
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk
RCS Roubaix in Tourcoing 424 761 419 00011
Telefoonnummer: 08 203 203 63 - 0.118 €/mnbr> Redactionele inhoud

De site biedt redactionele inhoud (hotel, kamers, enz.) uitsluitend voor documentaire doeleinden en als indicatie. Deze inhoud moet worden opgevat als stof tot nadenken. Gebruikers worden door de uitgever uitgenodigd om deze informatie met een kritische geest en onderscheidingsvermogen te gebruiken.


Hypertextlinks naar sites van derden

De Site biedt hypertextlinks die verwijzen naar sites die op internet zijn gepubliceerd door derden. Het plaatsen van deze links impliceert niet de goedkeuring door de uitgever van de inhoud van genoemde sites. De uitgever kan de inhoud van deze sites niet permanent controleren en kan daarom niet garanderen: de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en een goede technische werking. Bijgevolg kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil tussen een site waarnaar op de Site wordt verwezen en een Gebruiker. Alleen de uitgevers van de sites waarnaar op de Site wordt verwezen, kunnen worden ingeschakeld.


Bescherming van privacy en persoonlijke gegevens

De Site verzamelt persoonlijke informatie die door Gebruikers wordt verstrekt tijdens hun bezoek aan de site. Deze verzameling maakt het volgende mogelijk: het opstellen van algemene statistieken over het verkeer op de site; Het verzenden naar de e-mailadressen die door de gebruikers zijn verstrekt van antwoorden, verschillende informatie of aankondigingen van de uitgever. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moet de grondrechten van individuen respecteren. Bijgevolg verplicht de uitgever zich tot een verwerkingsbeleid in overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de Site heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Hij kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Uitgever via de contactgegevens bovenaan de pagina. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen gebruikers van de site zich afmelden door te klikken op de hyperlinks voor uitschrijven die aanwezig zijn in de verzonden e-mails. Computers die verbinding maken met de servers van de site ontvangen op hun harde schijf een of meer bestanden in een zeer lichte tekstindeling, gewoonlijk "cookies" genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de Site die is gemaakt vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken vanaf dezelfde computer te identificeren. Het staat personen die verbonden zijn met de Site vrij om zich te verzetten tegen de registratie van "cookies". Hiervoor kunnen ze gebruik maken van de bijbehorende functionaliteiten in hun browser. De Editor vestigt echter de aandacht van de Gebruikers dat in een dergelijk geval de toegang tot bepaalde diensten van de Site gewijzigd of zelfs onmogelijk kan blijken te zijn.


Beveiliging van uitwisselingen

De uitgever verbindt zich ertoe alle wettelijke en technische maatregelen te nemen om uitwisselingen te beveiligen. Als zodanig stemt de uitgever in met een middelenverbintenis om het verduisteren van gegevens te blokkeren en om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Niettemin zijn de gebruikers van de site op de hoogte van de technische bijzonderheden van het internetnetwerk en de daaraan verbonden risico's. Bijgevolg kan de uitgever zijn gebruikers niet garanderen dat de gegevens die worden uitgewisseld via de diensten die door de site worden aangeboden niet op frauduleuze wijze door derden worden verzameld.


Intellectuele eigendomsrechten

De uitgever bezit rechten op bepaalde gegevens die worden beschermd door de Intellectuele Eigendomscode. Dit is in het bijzonder het geval voor zijn merk(en), zijn grafisch charter, zijn database. Bijgevolg is hun offline of online gebruik, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever verboden.


Beschikbaarheid van diensten
< br >De uitgever heeft een middelenverbintenis op het gebied van de toegankelijkheid van de diensten en zet de nodige structuren op om de site 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te maken. Desalniettemin kan de uitgever de toegang zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, met name om redenen van onderhoud en upgrades. De uitgever is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige schade die hieruit kan voortvloeien voor de gebruiker of een derde partij. De Uitgever kan op elk moment alle of een deel van zijn Diensten verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, met name om technische redenen, zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever behoudt zich het recht voor om een gebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de gehele of een deel van de site te weigeren. Een dergelijke beslissing kan met name worden genomen in geval van niet-naleving van de voorwaarden van deze tekst door een Gebruiker.


Bemiddelaar in geval van geschillen
Na contact op te nemen met de dienst na verkoop en bij gebrek aan een bevredigend antwoord of bij het uitblijven van een antwoord binnen 60 dagen, kan de klant gratis contact opnemen met de volgende bemiddelaar: CM2C elektronisch: https://cm2c.net/ of per post: CM2C - 14 rue saint jean - 75017 PARIJS

Verzoek
U hebt de mogelijkheid om u te registreren op de lijst van oppositie tegen Bloctel telefonische werving via de site https://conso.bloctel.fr

Droit van toepassing
< br>Deze tekst is onderworpen aan het Franse recht. De uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op elk moment te wijzigen.

PRIVACYBELEID EN GEGEVENSVERWERKING

1. Camping Beau Séjour SAS LOU ISA - Privacybeleid in overeenstemming met artikel 13 van Reg. (EU) 2016/679

Camping Beau-Séjour onder de bedrijfsnaam SAS LOU ISA, met maatschappelijke zetel te 11 chemin des embruns in Marseillan-plage (34340), Frankrijk, geregistreerd onder het siretnummer: 792 347 486 00013 is verplicht om persoonlijke gegevens over u, met als doel de vertrouwensrelatie tussen u en ons te versterken en te bestendigen, in een oprecht en direct kader.

Het behoud van uw persoonlijke gegevens is van groot belang voor ons, daarom hebben we een vertrouwelijkheidshandvest opgesteld om u te informeren over ons beleid met betrekking tot de verwerking van deze gegevens die we verzamelen en voor welke doeleinden.

2. Waarom, wanneer en hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen

a. U informatie verstrekken over uw verzoeken voor een verblijf in ons etablissement (via de website, telefoon of e-mail)

We hebben uw naam, contactgegevens en de inhoud van uw verzoek nodig. Zonder deze informatie kunnen wij u niet van de benodigde informatie voorzien. We zullen deze informatie alleen gebruiken om op uw verzoek te reageren. Deze verwerking wordt uitgevoerd om precontractuele maatregelen te nemen op verzoek van de betrokkene.

Bovendien, en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming, zullen we uw contactgegevens gebruiken om u via e-mail of post nieuwsbrieven en commerciële communicatie over onze producten en diensten te sturen die voor u interessant kunnen zijn. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen op: receptie@camping-beausejour.fr

b. De reservering van uw verblijf voltooien en uitvoeren

Om op de camping te verblijven, moet u ons uw naam, contactgegevens en geboortedatum verstrekken in de boekingsfase van elke deelnemer aan het verblijf. We registreren ook informatie over uw locatievoorkeuren en het type apparatuur. Wij verwerken deze gegevens op basis van ons contract met u.

We verwerken deze informatie om te voldoen aan wettelijke vereisten.

c. Aanvullende gegevensverwerkingsactiviteiten ter plaatse

Er kan tijdens uw verblijf aanvullende informatie over u worden verzameld, zoals het identificeren van extra mensen die u vergezellen of u bezoeken.

Personen met een buitenlandse nationaliteit moeten een politieformulier invullen en ondertekenen met daarop naam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum, adres, telefoonnummer in overeenstemming met de regelgeving.

d. Zorg voor veiligheid ter plaatse

We houden kampeerders op het terrein te allen tijde in de gaten om crisissituaties het hoofd te kunnen bieden, wat de veiligheid van iedereen tijdens het verblijf garandeert. Daarom registreren we uw naam, kampeerplaatsnummer, geboortedatum, mensen bij wie u verblijft en informatie over speciale behoeften die specifieke hulp in noodgevallen kunnen vereisen. We verwerken deze gegevens om de openbare veiligheid te waarborgen en crisissituaties te beheersen.

e. Verzoeken en klachten, klachten en opmerkingen

We houden de opmerkingen en klachten die u ter plaatse indient bij om effectief op uw verzoeken te kunnen reageren. Deze gegevens verwerken wij in het kader van de dienstverlening die wij aan u verlenen. U kunt anonieme klachten of opmerkingen indienen, maar we herinneren u eraan dat het in dit geval voor ons onmogelijk is om gevolg te geven aan uw klacht of u technische assistentie te bieden.

Bovendien kunnen we de inhoud van dit verzoek, deze klacht of opmerking gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. We beperken zo veel mogelijk het gebruik van gegevens die u persoonlijk kunnen identificeren. We verwerken uw persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen bij het ontwikkelen van diensten die ervoor zorgen dat onze kampeerders een prettige kampeerervaring hebben.

3. Hoe lang bewaren we ingediende gegevens?

Er is geen limiet aan de bewaartermijn voor klantgegevens. Archiveringsfunctionaliteit in studie.

Politiedossiers voor vreemdelingen worden in overeenstemming met de wet voor een periode van zes maanden bewaard.

In het geval van online reserveringen kunnen uw bankgegevens die door een beveiligde server (https) worden verzonden, slechts één keer worden geraadpleegd, gedurende de tijd dat de transactie wordt uitgevoerd.

4. wie heeft waarschijnlijk toegang tot uw gegevens?

Geen van uw persoonlijke gegevens wordt voor commerciële doeleinden aan partners doorgegeven.

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving

Alleen geautoriseerd personeel dat verantwoordelijk is voor klantenrelaties (maximaal 2 personen) heeft toegang, door regelmatig vernieuwde individuele gebruikersnaam en wachtwoord, tot uw gegevens zoals naam, adres, geboortedatum, verblijf, factuur, betaling, ..< /p>

Bewerkingen zoals het opvragen van lijsten, online services (online betalen) worden uitsluitend beheerd door één enkele piloot, namelijk Me Delphine Mancuso, manager.

Alle informatie die over u wordt verzameld, wordt opgeslagen in INAXEL-beheersoftware, die zich ook inzet voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

5. Uw rechten als betrokkene

De AVG versterkt de rechten en camping Beau Séjour doet er alles aan om u de juiste controle over uw eigen gegevens te geven.

Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens heeft u in het bijzonder de volgende rechten:

a. Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het verkrijgen van specifieke informatie over hoe wij deze verwerken; wij herinneren u eraan dat u dit recht alleen kunt uitoefenen met betrekking tot uw eigen gegevens of de gegevens van een minderjarige of andere kwetsbare persoon, in het geval dat u deze gegevens heeft verstrekt als houder van het ouderlijk gezag of wettelijke verantwoordelijkheid. Camping Beau Séjour behoudt zich het recht voor om een identiteitsbewijs te vragen en om de verstrekking van persoonsgegevens te weigeren indien de identiteit of relevante link met de betrokkene niet kan worden aangetoond.

b. Het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren

Als u wilt dat uw klantenbestand wordt verwijderd of gecorrigeerd uit de database van de camping, kunt u ons een verzoek sturen.

Uw bestand kan worden verwijderd als het geen elementen bevat zoals verblijf, factuur, betaling, enz.

Anders is volledige verwijdering niet mogelijk (de NF525-standaard vereist dat de naam, postcode en stad worden ingevoerd voor een factuuruitgifte) maar kunnen we voornaam, adres, telefoons, e-mail, geboortedatum verwijderen.

/p>

6. Neem contact met ons op

De camping Beau Séjour SAS LOU ISA doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke leven te allen tijde wordt gerespecteerd en dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.< /p>

Als u twijfels of vragen heeft over de gegevensverwerking die door ons wordt uitgevoerd, neem dan contact met ons op:

CAMPING BEAU SEJOUR

11 SPUITPAD

34340 MARSEILLAN STRAND

TEL: +33 (0)4 67 21 93 00

receptie@camping-beausejour.fr